skip to Main Content

“To Drown a Sea” is geschreven voor het JongNBE, het educatieprogramma van het Nederlands Blazers Ensemble. Het werd geschreven voor het Jong Talent Festival Schiemonnikoog 2020, wat helaas werd afgelast vanwege de effecten van de COVID-19 pandemie. De premiere werd gestreamd tijdens de volgende editie van het Jong Talent Festival Schiermonnikoog in 2021.

“To Drown a Sea” verhaalt over de effecten van klimaatverandering op de Waddenzee, en de schoonheid die verloren gaat wanneer we niet gelijk actie ondernemen.

Back To Top